Acharya Shri Rakeshprasadji Maharaj
P.P.Sad.Sat Shri Vishwavallabhdasji Swami

Latest Video

201762711119659.jpg20177944837939.jpg20177944948800.jpg20177945051205.jpg20177945624643.jpg2017711121644299.jpg

Latest Photo

[HyperLink1] [HyperLink1]
[HyperLink1] [HyperLink1]

Latest Actitvity :

15 to 19 May 2017 : Swaminarayan Charitra Katham @ Manavadar, Junagadh                         21 to 27 May 2017 : Shrimad Bhagwat Katha @ Godhavi, Ahemdabad                         11 to 16 June 2017 : Shrimad Bhagwat Katha @ Chennai                         

UpComing Activity :

17 to 23 Octomber 2017 : Shrimad Bhagwat Katha @ Hamapar, Bagasara                         25 to 31 Octomber 2017 : Shrimad Bhagwat Katha @ Ugala, Gir                         21 to 27 November 2017 : Katha @ Vejalpur, Godhara                         16 to 24 December 2017 : Shrimad Bhagwat Katha @ Viramgam                         25 to 31 December 2017 : Katha @ Miraroad